Raport nr 10/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariuszy progu w ogólnej liczbie głosów

Opublikowano 8 maja 2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Opublikowano w