Raport NR 25/2019 Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (“Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”) z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), w której określono termin … Czytaj dalej Raport NR 25/2019 Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

RAPORT NR 24/2019 Zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB BRokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 24 września 2019 r.

Raport nr 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 19.08.2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (“Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej … Czytaj dalej Raport nr 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 19.08.2019 r.

Raport nr 22/2019 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1H2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: “Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 roku Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta: Przychody ze sprzedaży:4 356 tys zł Zysk netto: 1 962 tys. zł Skonsolidowane … Czytaj dalej Raport nr 22/2019 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1H2019

Raport nr 21/2019 Połączenie

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Działając w imieniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 , posiadająca NIP: 8971734766, REGON: … Czytaj dalej Raport nr 21/2019 Połączenie

Raport nr 20/2019 Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. (“Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku przekazanego za pośrednictwem systemu EBI dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przywrócenia akcjom … Czytaj dalej Raport nr 20/2019 Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

Raport nr 19/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (“Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej … Czytaj dalej Raport nr 19/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Raport nr 18/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11.06.2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (“Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej … Czytaj dalej Raport nr 18/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11.06.2019 r.

Raport nr 17/2019 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, zawiadamia, że na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy Spółka powzięła informację, że w dniu 4 czerwca 2019 roku nastąpiło rozliczenie … Czytaj dalej Raport nr 17/2019 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki

Raport nr 16/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienia: – od Mateusza Holly zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o … Czytaj dalej Raport nr 16/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce