Raport nr 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 19.08.2019 r.

Opublikowano 19 sierpnia 2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2019 roku.

Mateusz Holly – 5 598 712 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 5 598 712 głosów stanowiących 27,51 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 27,51% w ogólnej liczbie głosów.

Romuald Holly- 1 323 354 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 323 354 głosów stanowiących 6,50 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 6,50 % w ogólnej liczbie głosów.

Piotr Kumięga- 3 722 842 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania

3 722 842 głosów stanowiących 18,29% udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 18,29% w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments ASI Sp. z o.o. – 4 146 561 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 4 146 561 głosów stanowiących 20,38 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 20,38 % w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński – 1 556 244 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 556 244 głosów stanowiących 7,65 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 7,65% w ogólnej liczbie głosów.

Trans.eu Group S.A. – 3 050 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 050 100 głosów stanowiących 14,99 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 14,99 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 19 sierpnia 2019 roku wynosiła 20 350 000, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100,00% w ogólnej liczbie głosów.

Opublikowano w