Raport nr 22/2019 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1H2019

Opublikowano 13 sierpnia 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 roku

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta:

Przychody ze sprzedaży:4 356 tys zł

Zysk netto: 1 962 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:

Przychody ze sprzedaży: 10 482 tys. zł

Zysk netto: 1 249 tys. zł

Emitent informuje, że pełne dane finansowe, zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany zgodnie z harmonogramem w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Opublikowano w