Raport nr 11/2018 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej – EKU Sp. z o.o.

Opublikowano 5 czerwca 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”, „Emitent”) informuje, że w dniu 05 czerwca 2018 r. spółka zależna od Emitenta, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „EKU”), wypłaciło dywidendę w kwocie 286.443,57 zł. EKU jest spółką w 100% zależną od WDB, w związku z czym Emitent otrzymał całą kwotę przeznaczoną do wypłaty.

Powyższe było konsekwencją uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EKU, które zgodnie z przyjętą polityką wypłaty dywidendy zadecydowało o przedmiotowej wypłacie w dniu 05 czerwca 2018 r. Zysk netto EKU za rok obrotowy (równy rokowi kalendarzowemu) 2017 wyniósł 286.443,57 zł.

Opublikowano w