Raport nr 12/2019 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 11 czerwca 2019 r

Opublikowano 9 maja 2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Siedzibie Spółki przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wysoka.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku

Opublikowano w