Raport nr 16/2017 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za I-IIQ2017

Opublikowano 31 lipca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ”Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta za I-IIQ2017:
Przychody ze sprzedaży: 2 715 tys. zł
Zysk netto: 2 949 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I-IIQ2017:
Przychody ze sprzedaży: 8 180 tys. zł
Zysk netto: 706 tys. zł

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za I-IIQ2017 roku zostaną przekazane w raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za IIQ2017, który zostanie opublikowany 14 sierpnia 2017 roku.

Opublikowano w