Raport nr 18/2018 Korekta skonsolidowanego wyniku finansowego za II kwartał 2018 r.

Opublikowano 28 sierpnia 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do opublikowanego przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”) raportu bieżącego nr 16/2018, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z opóźnionym otrzymaniem faktur kosztowych w spółce zależnej od Spółki – Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. – zmianie uległ wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Skonsolidowany zysk netto przed korektą: 1 782 tys. zł.

Skonsolidowany zysk netto po korekcie: 1 627 tys. zł.

Wynik jednostkowy Spółki nie uległ zmianie.
Pełną treść skonsolidowanego raportu kwartalnego, uwzględniającego korekty i spełniającego wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka opublikuje za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
Opublikowano w