Raport nr 19/2018 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Opublikowano 29 sierpnia 2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje, które Emitent otrzymał w dniu 29 sierpnia 2018 r. – powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Dokumenty:

Opublikowano w