Raport nr 23/2016 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust 1 MAR

Opublikowano 21 grudnia 2016

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Mateusza Holly – zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w