Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Mateusza Holly – zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Mariusza Muszyńskiego – zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 1 150 Obligacji imiennych serii E (dalej: Obligacje), o łącznej wartości nominalnej 1 150 000,00 zł. Cena … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż otrzymał informację od spółki zależnej o zawarciu w dniu 24 listopada 2016 roku dwóch umów ubezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna od Emitenta. W wyniku przeprowadzonego … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w związku z upływem terminu zapadalności Obligacji serii B (wartość nominalna 1 330 tys. zł; termin zapadalności 22 listopada 2016 roku) i C (wartość nominalna 350 tys. termin zapadalności 20 listopada 2016 roku) dokonał wypłaty 530 tys … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych serii E (dalej: „Obligacje”). Przedmiotem emisji jest do 1.400 (tysiąc czterysta) Obligacji o wartości nominalnej … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka) w związku z powzięciem w dniu 8 listopada 2016 roku informacji o szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za IIIQ2016 r. i I-IIIQ2016 r. i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczny okres roku … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, WDB) informuje, iż spółka stowarzyszona z WDB – Transbrokers.eu Sp. z o.o. (dalej: Transbrokers.eu) wynegocjowała u jednego z liderów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, nowy program ubezpieczeniowy dedykowany dla mikro flot, tj. podmiotów gospodarczych, które posiadają … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze spółka Tech Invest Group S.A. (dalej:TIG) dotyczące współpracy w zakresie rozwoju spółki WDB Healthcare Sp. z o.o. Zważywszy, że TIG w dniu 27 września … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2016 roku została zawarta umowa współpracy z Tech Invest Group S.A. (dalej: TIG). W ramach umowy strony postanowiły rozpocząć współpracę w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a następnie ich komercjalizacji, … Dowiedz się więcej