RAPORT NR 24/2019 Zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Opublikowano 10 września 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB BRokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 24 września 2019 r.

Opublikowano w