Raport nr 8/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w dniu 08.06.2012 r.

Opublikowano 11 czerwca 2012

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż poniżej wskazani akcjonariusze uprawnieni do udziału w ZWZ Spółki w dniu 8 czerwca 2012 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Nazwa podmiotu: Krzysztof Cichecki

Liczba akcji: 2 100 000

Liczba głosów: 2 100 000

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 22,01%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 18,26 %

Nazwa podmiotu: Mariusz Muszyński

Liczba akcji: 4 741 977

Liczba głosów: 4 741 977

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 49,70%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 41,23%

Nazwa podmiotu: BIO-MED Investors S.A.

Liczba akcji: 2 700 000

Liczba głosów: 2 700 000

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 28,30%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 23,48%

Opublikowano w