Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Zarządu spółki SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: „Działając jako Zarząd spółki … Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 10.07.2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu … Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 10.07.2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu … Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 09.07.2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu … Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 27.06.2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu … Dowiedz się więcej

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż poniżej wskazani akcjonariusze uprawnieni do udziału w ZWZ Spółki w dniu 8 czerwca 2012 r. posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nazwa podmiotu: Krzysztof Cichecki Liczba akcji: 2 100 000 Liczba głosów: 2 100 000 Procentowy udział w liczbie głosów na … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 28, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 08 czerwca 2012 r. o godzinie 8.30 w Kancelarii … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”) Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 27.04.2012 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie … Dowiedz się więcej