Raport nr 8/2016 Wyniki finanoswe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Opublikowano 16 sierpnia 2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W związku ze sporządzeniem w dniu dzisiejszym skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz określeniem ich zmian w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach roku poprzedniego, przekraczających 30%, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wybrane dane finansowe za II kwartał i I półrocze 2016 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres 2015 roku.

Dokumenty:

  • Wyniki finansowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – IIQ2016 [ Kliknij aby pobrać ]
Opublikowano w